opti Przejdź do zawartości
🔥 Darmowa dostawa InPost Paczkomaty od 350 zł 🔥
🔥 Darmowa dostawa InPost Paczkomaty od 350 zł 🔥

Pravidlá vrátenia peňazí

Vrátenie tovaru a reklamácie

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy

(informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy)

Právo na odstúpenie od zmluvy

Upozorňujeme, že máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

  1. v ktorej ste získali vec alebo poslednú vec, ak sa zmluva týkala prevodu vlastníctva mnohých položiek dodaných samostatne alebo držby poslednej šarže alebo časti, ak sa zmluva týkala prevodu vlastníctva vecí dodávané v dávkach alebo po častiach,
  2. v ktorom vami určená tretia strana iná ako dopravca nadobudla tovar alebo posledný z tovarov, ak sa zmluva týkala prevodu vlastníctva mnohých tovarov dodaných samostatne alebo vo vlastníctve poslednej šarže alebo časti, ak zmluva sa týkala prevodu vlastníctva tovaru dodávaného v dávkach alebo po častiach.

Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy informujte Krystiana Hutyru, ul. G. Morcinka, 43-430 Skoczów, email: kontakt@sapsan-sklep.pl, tel .: +48 690 939 988 o Vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom

Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačí zaslanie informácie o uplatnení Vášho práva odstúpenia od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

Dôsledky vysadenia

V prípade odstúpenia od tejto zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré sme od Vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich z Vami zvoleného spôsobu doručenia, ktorý nie je najlacnejší nami ponúkaný štandardný spôsob doručenia) , bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí uplatniť právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Platbu vrátime pomocou rovnakých platobných metód, ktoré ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak; v žiadnom prípade vám v súvislosti s týmto vrátením nevzniknú žiadne poplatky.

Môžeme zadržať refundáciu, kým nedostaneme položku alebo kým nám nebude poskytnutý dôkaz o jej vrátení, podľa toho, čo nastane skôr v prípade keď bola zmluva o predaji tovaru.

Ak sa zmluva týkala kúpy tovaru, tovar nám vráťte alebo odovzdajte na adresu: Sapsan Krystian Hutyra ul. G. Morcinka, 43-430 Skoczów bezodkladne, v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o svojom odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím lehoty 14 dní.

Budete musieť znášať priame náklady na vrátenie položiek.

Zodpovedáte len za zníženie hodnoty vecí vyplývajúce z ich používania iným spôsobom, ako bolo potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania vecí.

Na uľahčenie postupu vám poskytujeme príslušné formuláre:

Formulár sťažnosti

Formulár na odstúpenie od zmluvy